Centr-Tur.com
Дніпро

 

Публікації педагогів закладу

от 24-03-2015, 11:58
Викладач англійської мови ОРЛОВСЬКА О.А.:
1. Стаття "ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТ" (матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах", 2003)
2. Стаття "РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ ЯЗЫКА ГАЗЕТЫ" (матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції "Лексико-граматичні інновації у сучасних слов'янських мовах", 2005)

Викладач української мови та літератури БІДНОВА Н.І.:
1. Стаття "ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК У ПТНЗ" (Дніпропетровська обласна педагогічна газета "Джерело", травень 2017, №17-18 (841-842))
2. Стаття "ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ТВОРУ “ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ” М.ГОГОЛЯ У ПЕРЕКЛАДІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ" (матеріали науково-практичного семінару "Мова і право" , травень 2017р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

Викладач історії України та Всесвітньої історії МІЩУК О.В.:
1. Стаття "Інтегрований урок історії та української літератури за темою «Друга світова війна і участь в ній українських письменників»" (спільно з БІДНОВОЮ Н.І.) (Методичний вісник ПТО Дніпропетровщини, випуск 12, липень 2017 р.)

Викладач економіки ЦВЄТАЄВА К.В.:
1. Тези «Європейські підходи ведення ресайклингового бізнесу» (ІV міжнародна науково-практична інтернет конференція «Економічна політика країн ЄС», Донецьк 2012)
2. Тези «Механізм фінансування сфери переробки твердих побутових відходів в умовах глобалізації» (XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку», Дніпропетровськ, 2012р.)
3. Тезисы «Государственная политика привлечений инвестиций в сферу переробки твердых бытовых отходов» (V Всеукраинская конференція студентов, аспирантов и молодых ученых «Развитие национальных экономических систем в условиях глобализации: актуальные проблемы теории и практики», Симферополь , 2012 г.)
4. Стаття «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ» (Міжнародна науково-практичній конференціїя «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації», Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р.)
5. Стаття «РЕСАЙКЛИНГ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ У ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ» (Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", 2015р.)
6. Стаття «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕСАЙКЛИНГУ В ЄС» (Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 20. Випуск 6, грудень 2015 р.) http://visnyk-onu.od.ua
7. Аrticle «FIELD OF RECYCLING OF SOLID WASTE IN UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS» (Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics Journal Association 1901 "SEPIKE", Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 31.03.2016)